18.7.12

EUROLAPSE

Time-lapse video of European locations by David Kosmos Smith.